Doğa da hiçbir şey kendisi için yaşamaz

Doğa da hiçbir şey kendisi için yaşamaz
Nehirler kendi suyunu içmez
Ağaçlar kendi meyvelerini yemez
Güneş kendisi için ısıtmaz
Ay kendisi için parlamaz
Çiçekler kendileri için kokmaz
Toprak kendisi için doğurmaz
Rüzgar kendisi için esmez
Bulutlar kendi yağmurundan ıslanmaz….
Doğanın anayasasında ilk madde şudur:
Her şey birbiri için yaşar
Birbiri için yaşamak, doğanın kanunudur
Eski çağlardan gelen bir anlayıştır bu
Bütünlüğü anlatırdı.

Özü iki cümleydi:
“Ben biz olduğumuz zaman ben olurum.”
“Ben, ben olduğum için sen, sensin”

ShareTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!