dwt

Detveyt ton (İngilizce: deadweight long tons veya metric tons) Birim; (dwt): Bir ağırlık ölçü birimidir. Ölü ağırlık anlamına gelen İngilizce kelimeden gelir. Uluslararası deniz ticaretinde kullanılan bir ölçü birimidir. Türkçede detveyt olarak kullanılır.

Dedveyt tonaj (Deadweight tonnage): Bir gemi yük, yolcu, personel, kumanya, yakıt ve tatlı su ile tam olarak yüklendiği zaman tuzlu suda yaz draft’ına kadar battığında, 2240 librelik ton olarak taşıdığıağırlıktır. Bu tonajın önemi, gemi ağırlık olarak taşıyabileceği yüklerin konulmasında ortaya çıkar. Armatörler gemilerine mümkün olduğu kadar fazla yüklemek isterler. Buna olanak hazırlamak için gemiye yolculuğuna yetecek kadar yakıt ve tatlı su alırlar. Geminin tuzlu suda ve tatlı suda ne kadar batacağınıanlamak için Dedveyt ölçeğine (Deadweight scale) bakılır. Bu tabloda ortalama draft ile (mean Draught) girilerek geminin dedveyti bulunur.

ShareTw.Fb.Pin.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!